2024. február 28-án érkezett a megrázó hír, dr. Tagányi Károly életének 85. évében elhunyt. Megrendülve búcsúzunk szeretett, nagy tudású kollégánktól.

2024. április 3-án a születésnapján szeretett volna végleg nyugdíjba vonulni, lezárni élete munkásságát, de ezt már sajnos nem élhette meg.

56 évet töltött a  Bajcsy Zsilinszky Kórházban dr.Tagányi Károly főorvos úr a KAITO korábbi osztályvezetője.

Egyetemi tanulmányait 1963-ban végezte a Budapesti Orvostudományi egyetemen. 1968-ban sebész szakvizsgát szerzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1972-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen letette az Aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsgát.

1963-1965 között az Újpesti Kórház mellkassebészetén dolgozott. 1965-től a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet munkatársa lett. A kórházban 1968-tól kezdett el működni 6 kardiológiai és 4 műtétes ággyal a kiemelt intenzív egység melyet a Sebészeti Osztály részeként dr. Tagányi Károly főorvos úr vezetett.

1971-től végeztek központi szolgálat keretében aneszteziológiai tevékenységet mint a sebészet szakmájából „kivált” csapat.

1980-tól önállósult az Aneszteziológiai Osztály is, és 1987-ben alakult a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, folyamatosan Tagányi Főorvos Úr vezetésével. A Bajcsy Kórház osztályának történetéből a következőket olvashatjuk: „8 ágyas multidiszciplináris intenzív osztály és a központi anesztézia minden tekintetben megfelelt a tudomány akkori állásának és kiszolgálta a manuális szakmák perioperatív igényeit. A további fejlesztések következtében a kórházban kiegészült az intenzív terápia a kardiológiai őrző 8 ágyával, valamint 1997-től Intenzív Coronaria Egység és Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium is rendelkezésre állt a még magasabb szintű ellátás biztosítása érdekében (a Kardiológiai Osztály égisze alatt).2001-től az osztály vezetését dr. Völgyes Barbara Főorvos Asszony vette át..."

Tudományos tevékenysége során számos publikációk, előadások jelentek meg a sebészet, aneszteziológia és a fájdalom-terápia  tárgykörében.

Számos Társaság aktív tagja volt. 1970-től a Magyar Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Társaság , 2004-től a American, European, Asian and Oceanic, and Latin American Societies of Regional Anesthesia, 2006-tól a Magyar Fájdalom Társaság, 2009-től a Word Institute of Pain társaságok tudományos életét, munkáját gazdagította.

1979-1983 között a Bajcsy Zsilinszky Kórház Etikai Bizottságának elnöke, 1988-1993 között a Magyar Orvosi Kamara Kőbányai Szervezetének elnöke volt.

Munkásságát számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el.

1982 és 2001-ben miniszteri dicséretben részesült. 2001-ben „A Kórházért 2001” emlékérmet vehette át.

2015-ben a Magyar Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Társaság a „Pro Anaesthesiologia et Terapia” életműdíjat adományozta Főorvos úrnak.

Tagányi Károly mottójával búcsúzunk, a Tanítótól, a Mestertől, az Embertől, példaként szemünk előtt tartva, hogy hivatásunkat hasonlóképpen méltóan szolgáljuk.

„A tartós fájdalom körbefonja, maga alá gyűri a szenvedőt. Enyhíteni kínját nem elegendő a tudás; együttérzés és szeretet is szükséges.”

Emlékét megőrizzük!

Dr. Golopencza Péter - az egész KAITO nevében.

 

Forrás: https://maitt.hu/hirek.aspx?&nid=128300&cid=32