Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,

Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

pályázatot hirdet


LELTÁRELLENŐR

munkakör betöltésére.

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Központi telephely és külső telephelyek

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet és kihelyezett telephelyeinek egész területén végzendő teljes körű kis –és nagy értékű eszközök leltározásának lebonyolítása az intézmény Leltározási Szabályzatának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

A 2020. évi C. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. alapján, megegyezés szerint. Valamint a(z) versenyképes fizetés megegyezés szerint, a hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·      érettségi,

·      büntetlen előélet

·      cselekvőképesség

 

 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent:

       CT-EcoStat ismerete

       Kórházi raktározásban szerzett gyakorlat előny

       word és Excel készségszintű felhasználása

       megfelelő fizikai állóképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·      Személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz

·      Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

·      Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

·      Alkalmazás esetén-90 napnál nem régebbi- hatósági erkölcsi bizonyítvány egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

·      Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2809/2024, valamint a munkakör megnevezését: raktáros.

 

·      Elektronikus úton Kertész Márta gazdasági igazgató helyettes részére a gazdasagi@bajcsy.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·      https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik, 4 hónapos próbaidő kikötésével.